qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir

БЪРЗО QR СКАНИРАНЕ
Безконтактно цифрово меню

Хилди ресторанти изолзват QuickQR
за да превърнат идеите им в реалност.

Присъедини се сега
Какво правим?

новативни решения за създаване на самостоятелно диайн QR цифрово меню

Можете да създадте свое собствен меню с QR-код за смопроектиране. Сщо така множеств QR шаблони го праят по-добър.

qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir
qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir
qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir

План а членство

Ücretsiz Deneme Planı

Пробен период
Храктеристики на Ücretsiz Deneme Planı
  • Неограниен Категори на менюто
  • Неограниен Елементи о менюто за категория
  • Неограниен Сканиране на мсец
  • Позволете на ресторантите да приемат поръчи
Присъедини се сега

Бисквитки

Този уебсат използва бисквтки, за да гарантра, че получавате най-доброто изжияване на нашия уебсайт.

Пиемете